Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Seniorzy

 

W dniu 6 września 2019r. odbyło się spotkanie organizacyjne powołujące Klub Biegłego Rewidenta Seniora
przy RO PIBR w Gdańsku.

Zarząd klubu :

  • Halina Gronek – Przewodnicząca
  • Janina Bartoszewska
  • Włodzimierz Kusiak
  • Alina Orłowska

Postanowienia pierwszego spotkania klubu BRS :

  • 11.2019 od 10:00 do 13:00 zostanie przeprowadzony warsztat komputerowy dla członków Klubu, w zakresie korzystania z internetu, w tym zapoznanie się ze stroną internetową Regionalnego Oddziału oraz Facebookiem
  • Biuro przekaże informacje na temat programu „Trzeci wiek w zdrowiu”
    ( Europejskie Centrum Solidarności )
  • Klub będzie organizował wspólne wyjścia do Kina i teatru
  • Około maja – czerwca 2020 r. zorganizowany zostanie wspólny udział w wycieczce autokarowej do Norwegii, której organizatorem jest „Stena Line”

Spotkania Klubu Seniora będą odbywać się co najmniej raz na kwartał w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku.
Wszystkich zainteresowanych działalnością Klubu zapraszamy do kontaktu : email: gdansk@pibr.org.pl lub tel. 58 341 45 29


 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR