Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Seniorzy

Spotkanie Opłatkowe - 16.12.2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu opłatkowym w dniu 16 grudnia 2019r. od godz. 11.00 w siedzibie RO PIBR Gdańsk.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić telefonicznie : tel 58 341-45-29 lub mailowo: gdansk@pibr.org.pl

Serdecznie zapraszamy !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardzo dziękujemy za tak liczny i aktywny udział w spotkaniu poświęconym zagadnieniom informatycznym dniu 13 listopada 2019r. w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdańskie Dni Seniora - 2019r. 

W dniu 6 września 2019r. odbyło się spotkanie organizacyjne powołujące Klub Biegłego Rewidenta Seniora
przy RO PIBR w Gdańsku.

Zarząd klubu :

  • Halina Gronek – Przewodnicząca
  • Janina Bartoszewska
  • Włodzimierz Kusiak
  • Alina Orłowska

Postanowienia pierwszego spotkania klubu BRS :

  • 11.2019 od 10:00 do 13:00 zostanie przeprowadzony warsztat komputerowy dla członków Klubu, w zakresie korzystania z internetu, w tym zapoznanie się ze stroną internetową Regionalnego Oddziału oraz Facebookiem
  • Biuro przekaże informacje na temat programu „Trzeci wiek w zdrowiu”
    ( Europejskie Centrum Solidarności )
  • Klub będzie organizował wspólne wyjścia do Kina i teatru
  • Około maja – czerwca 2020 r. zorganizowany zostanie wspólny udział w wycieczce autokarowej do Norwegii, której organizatorem jest „Stena Line”

Spotkania Klubu Seniora będą odbywać się co najmniej raz na kwartał w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku.
Wszystkich zainteresowanych działalnością Klubu zapraszamy do kontaktu : email: gdansk@pibr.org.pl lub tel. 58 341 45 29


 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR