Regionalny oddział w Gdańsku

Szkolenia

Dostępne szkolenia

LETNIA ZMIANA PODATKOWA, czyli najważniejsze zmiany w podatkach (VAT, PIT, CIT) od 1 lipca 2020 r. (4 godz.)

Data: 20 lipca 2020 r.
Prowadzący: Mikołaj Hajduk
Cena: 160.00

We współpracy z SKwP Gdańsk, szkolenie online godz. 16.00 - 19.15

5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - online

Data: 10-11 września 2020 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 320.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 10.00 - 13.30, 8 godzin, zakres rachunkowości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta - online

Data: 14 września 2020 r.
Prowadzący: Monika Markisz
Cena: 246.00

Samokształcenie ONLINE, 10.00 - 15.00, 6 godzin

8.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

Data: 15-16 września 2020 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 740.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie warsztatowe

9.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Data: 17-18 września 2020 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 740.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie warsztatowe

10.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Data: 21-22 września 2020 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 740.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie warsztatowe

15.2018.A.8 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Data: 24 września 2020 r.
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

16.2020.A.8 Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Data: 25 września 2020 r.
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 28 września 2020 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

17.2019.A.16 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 6-7 października 2020 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 640.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

19.2019.A.16 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 8-9 października 2020 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 640.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

12.2018.R.8 Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Data: 13 października 2020 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

25.2020.A.8 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 14 października 2020 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
BRAK MIEJSC

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie warsztatowe

23.2020.A.16 Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Data: 15-16 października 2020 r.
Prowadzący: Regina Frąckowiak
Cena: 640.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 19 października 2020 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

20.2019.AR.8 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 22 października 2020 r.
Prowadzący: Regina Frąckowiak
Cena: 320.00

8 godzin, 4/4 rachunkowość/rewizja finansowa

20.2019.AR.8 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 23 października 2020 r.
Prowadzący: Regina Frąckowiak
Cena: 320.00

8 godzin, 4/4 rachunkowość/rewizja finansowa, szkolenie wykładowo-warsztatowe

5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 26 października 2020 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

12.2018.R.8 Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Data: 27 października 2020 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

15.2018.A.8 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Data: 29 października 2020 r.
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

16.2020.A.8 Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Data: 30 października 2020 r.
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

25.2020.A.8 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 4 listopada 2020 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie warsztatowe

28.2020.A.8 Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 5 listopada 2020 r.
Prowadzący: Piotr Witek
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

22.2019.A.8 Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Data: 6 listopada 2020 r.
Prowadzący: Piotr Witek
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 9 listopada 2020 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 10 listopada 2020 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

17.2019.A.16 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 12-13 listopada 2020 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 640.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

11.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Data: 23 listopada 2020 r.
Prowadzący: Tomasz Zielke
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

26.2020.R.8 Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Data: 24 listopada 2020 r.
Prowadzący: Tomasz Zielke
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

26.2020.R.8 Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Data: 25 listopada 2020 r.
Prowadzący: Tomasz Zielke
Cena: 320.00

8 godzin, zakres rachunkowości, szkolenie wykładowo-warsztatowe

2.2017.A.16 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Data: 26-27 listopada 2020 r.
Prowadzący: Regina Frąckowiak
Cena: 640.00

16 godzin, zakres rewizji finansowej, szkolenie wykładowo-warsztatowe

Informacje dodatkowe

Harmonogram szkoleń RO PIBR Gdańsk - 2020r.

Szkolenia Online

Szanowni Państwo, z uwagi na epidemię Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w chwili obecnej szkolenia organizujemy wyłącznie w formie webinarium.

Szkolenia zaplanowane w terminach od września do grudnia 2020r. odbędą się, jeśli będziemy w stanie zapewnić Państwu bezpieczeństwo i higienę pracy, w formie stacjonarnej. Jeśli takiej możliwości nie będzie, również zostaną przeprowadzone w formie online.

Platforma clickmeeting, z której korzystamy przy organizacji szkoleń jest bardzo prosta w obsłudze ( instrukcja ), intuicyjna, pozwala na zachowanie kontaktu wykładowca – uczestnik, na zadawanie pytań i czynne uczestniczenie w zajęciach.

Wymagania niezbędne

- komputer, laptop  ( Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.)
– stabilny dostęp do Internetu ( co najmniej 512 kbps + 1 Mbps)
- głośniki lub słuchawki
- mikrofon (opcjonalnie )

Regulamin szkoleń online:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty tydzień przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

  2. W dzień poprzedzający szkolenie wysłane zostaną dla osób zapisanych unikatowe zaproszenia na szkolenie (sprawdzić folder spam )

  3. Lista obecności będzie sporządzana w oparciu o :

         - listę i czas logowania
         - aktywność w czasie zajęć
         - listę osób, które wypełniły test końcowy

  1. Zaświadczenia, faktury oraz materiały szkoleniowe będą wysyłane do uczestników po zakończeniu zajęć na adres mailowy podany przy rejestracji

W razie pytań, wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o kontakt
z biurem RO tel.: 509 645 143

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR