Regionalny oddział w Gdańsku

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Jak zapewnić samodzielnie bezpieczeństwo IT w swojej firmie audytorskiej lub biurze rachunkowym? 5 godzin

Data: 20 czerwca 2022 r.
Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska
Cena: 150.00

Szkolenie fakultatywne online, godz. 10.00 - 14.15, platforma clickmeeting, we współpracy z SKwP O/Gdańsk

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta, 6 godzin

Data: 23 czerwca 2022 r.
Prowadzący: Monika Markisz
Cena: 250.00

Szkolenie fakultatywne stacjonarne, godz. 9.00 - 14.00

Informacje dodatkowe

Aktualnie Regionalny Oddział prowadzi szkolenia zarówno w formie online jak i stacjonarnej. Jeśli zaplanowane szkolenia w formie stacjonarnej nie będą mogły się odbyć w wyznaczonych terminach, zostaną przeprowadzone w formie online.

Szkolenia 

Platforma clickmeeting, z której korzystamy przy organizacji szkoleń jest bardzo prosta w obsłudze ( instrukcja ), intuicyjna, pozwala na zachowanie kontaktu wykładowca – uczestnik, na zadawanie pytań i czynne uczestniczenie w zajęciach.

Wymagania niezbędne

- komputer, laptop  ( Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.)
– stabilny dostęp do Internetu ( co najmniej 512 kbps + 1 Mbps)
- głośniki lub słuchawki
- mikrofon (opcjonalnie )

Regulamin szkoleń online:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

  2. W dzień poprzedzający szkolenie wysłane zostaną dla osób zapisanych unikatowe zaproszenia na szkolenie

  3. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne )

  4. Lista obecności będzie sporządzana w oparciu o :

         - listę uczestników i czas logowania
         - aktywność w czasie zajęć
         - test końcowy

  1. Zaświadczenia, faktury oraz materiały szkoleniowe będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji

Regulamin szkoleń stacjonarnych:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

  2. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne ) w siedzibie RO PIBR w Gdańsku ( Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, budynek "Company House", 3 piętro. )

  3. Zaświadczenia oraz faktury będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji lub przekazane osobiście po zakończeniu szkolenia, materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują przed szkoleniem.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o kontakt
z biurem RO tel.: 509 645 143

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR