Regionalny oddział w Gdańsku

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Data: 16 września 2024 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta

Data: 19-20 września 2024 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
Cena: 650.00

Szkolenie ODZ 16 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 26 września 2024 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

Data: 7-8 października 2024 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 650.00

Szkolenie ODZ 16 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Data: 10-11 października 2024 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 650.00

Szkolenie ODZ 16 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 17 października 2024 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Data: 23 października 2024 r.
Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Data: 24 października 2024 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. STACJONARNIE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 25 października 2024 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. STACJONARNIE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 28-29 października 2024 r.
Prowadzący: Joanna Chwaścikowska – Karwacka
Cena: 650.00

Szkolenie ODZ 16 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Data: 5 listopada 2024 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Data: 7 listopada 2024 r.
Prowadzący: Krystian Kosiorek
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

Data: 14-15 listopada 2024 r.
Prowadzący: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
Cena: 650.00

Szkolenie ODZ 16 godz. STACJONARNIE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 20 listopada 2024 r.
Prowadzący: Piotr Witek
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. STACJONARNIE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 21 listopada 2024 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 25 listopada 2024 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 350.00

Szkolenie ODZ 8 godz. STACJONARNIE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 5-6 grudnia 2024 r.
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 650.00

Szkolenie ODZ 16 godz. ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, Cena promocyjna po spełnieniu warunków

Informacje dodatkowe

Podane ceny Szkoleń Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego oraz szkoleń fakultatywnych są cenami brutto dla Biegłych Rewidentów. Dla osób nieposiadających uprawnień Biegłego Rewidenta do cen doliczamy 23 % VAT.

Cena podstawowa szkoleń ODZ Gdańsk w 2024 r.:
350 zł brutto – 8 godzin lekcyjnych
650 zł brutto – 16 godzin lekcyjnych

Zachęcamy do korzystania z cen promocyjnych szkoleń ODZ Gdańsk w 2024 r.:
320 zł brutto – 8 godzin lekcyjnych
620 zł brutto – 16 godzin lekcyjnych

Warunki korzystania z ceny promocyjnej (należy spełnić wszystkie) :

 1. Przedpłata najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia,
 2. Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich (na podstawie oświadczenia przesłanego na adres gdansk@pibr.org.pl),
 3. Uczestnictwo w co najmniej dwóch 8 - godzinnych szkoleniach ODZ w roku 2023 organizowanych przez RO PIBR w Gdańsku. ( 16 godzin lekcyjnych )

Szkolenia online:

Platforma clickmeeting, z której korzystamy przy organizacji szkoleń jest bardzo prosta w obsłudze ( instrukcja ), intuicyjna, pozwala na zachowanie kontaktu wykładowca – uczestnik, na zadawanie pytań i czynne uczestniczenie w zajęciach.

Wymagania niezbędne:

- komputer, laptop  ( Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.)
- stabilny dostęp do Internetu ( co najmniej 512 kbps + 1 Mbps)
- głośniki lub słuchawki
- mikrofon (opcjonalnie )

Regulamin szkoleń online:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

 2. W dzień poprzedzający szkolenie wysłane zostaną dla osób zapisanych unikatowe zaproszenia na szkolenie

 3. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne )

 4. Lista obecności będzie sporządzana w oparciu o :

         - listę uczestników i czas logowania
         - aktywność w czasie zajęć
         - test końcowy

 1. Zaświadczenia, faktury oraz materiały szkoleniowe będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji

Regulamin szkoleń stacjonarnych:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

 2. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne ) w siedzibie RO PIBR w Gdańsku ( Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, budynek "Company House", 3 piętro. )

 3. Zaświadczenia oraz faktury będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji lub przekazane osobiście po zakończeniu szkolenia, materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują przed szkoleniem.

Obowiązują przedpłaty za szkolenia, najpóźniej na 5 dni przed wybranym terminem, wpłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o kontakt
z biurem RO tel.: 509 645 143

Konto bankowe Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku :
Santander Bank Polska S.A. nr rachunku
69 1090 1098 0000 0001 4259 5802


Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR