Regionalny oddział w Gdańsku

Szkolenia

Dostępne szkolenia

2.2016.A.8 - Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

Data: 21 października 2019 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa

5.2017.A.16 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Data: 22-23 października 2019 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 640.00

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa

26.2019.AR.8 - Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

Data: 24 października 2019 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4

19.2018.R.8 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody umów z klientami”

Data: 28 października 2019 r.
Prowadzący: Agata Sajewicz
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

9.2017.R.8 - Wycena przedsiębiorstw – etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa

Data: 4 listopada 2019 r.
Prowadzący: Marcin Pęksyk
Cena: 320.00

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

10.2017.AR.16 - Wycena przedsiębiorstw – etap II: Metody wyceny i rewizji

Data: 5-6 listopada 2019 r.
Prowadzący: Marcin Pęksyk
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 8/8

11.2017.R.16 - Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

Data: 7-8 listopada 2019 r.
Prowadzący: Marcin Pęksyk
Cena: 640.00

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

20.2018.R.8 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice od polskiego prawa bilansowego

Data: 18 listopada 2019 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

28.2019.AR.8 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 19 listopada 2019 r.
Prowadzący: Regina Frąckowiak
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4

28.2019.AR.8 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 20 listopada 2019 r.
Prowadzący: Regina Frąckowiak
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4

14.2017.R.8 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 21 listopada 2019 r.
Prowadzący: Adam Kęsik
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

29.2019.R.8 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

Data: 22 listopada 2019 r.
Prowadzący: Adam Kęsik
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

6.2017.AR.8 - Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami

Data: 25 listopada 2019 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4

13.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 26 listopada 2019 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4

13.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 27 listopada 2019 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
BRAK MIEJSC

8 godzin, rachunkowość

13.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 28 listopada 2019 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
Cena: 320.00

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rewizja finansowa/Rachunkowość 4/4

29.2019.R.8 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

Data: 6 grudnia 2019 r.
Prowadzący: Adam Kęsik
BRAK MIEJSC

Szkolenie wykładowo-warsztatowe, Rachunkowość

Informacje dodatkowe

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze szkoleń ODZ w roku 2019 organizowanych przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku.

Harmonogram szkoleń ODZ w Gdańsku na 2019r.

rok 2019 jest drugim z 3 letniego cyklu rozliczeniowego szkoleń ODZ. 

Miejsce:  siedziba RO PIBR w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 212, budynek CompanyHouse  - III piętro, w godz. 9:00-16:00 

Odpłatność:  zgodnie z cennikiem (podane ceny są cenami brutto).

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapisy na stronie  www.gdansk.pibr.org.pl

Termin zgłoszeń: do 2 tygodni przed pierwszym wybranym szkoleniem (minimalna grupa – 15 osób).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku grupy poniżej 15 uczestników na 2 tygodnie
przed terminem szkolenia.  

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO RO PIBR Gdańsk
Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 69 1090 1098 0000 0001 4259 5802

(w przelewie prosimy podać: nazwisko uczestnika, daty szkolenia i NIP firmy)

Uwaga –  obowiązują przedpłaty za szkolenia na 2 tygodnie przed wybranym terminem,
wpłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca!                                                      

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR