Regionalny oddział w Gdańsku

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Zrozumiale o niezrozumiałym, czyli KSeF technicznie (4 godz.) STACJONARNIE

Data: 27 września 2023 r.
Prowadzący:
Cena: 208.00

Szkolenie fakultatywne, organizowane stacjonarnie w siedzibie SKwP O/Gdańsk (Jaśkowa Dolina 93), godz. 16:30 do godz. 19:45

"Jak przygotować się do badania zagadnień praw człowieka w sprawozdaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju?"

Data: 28 września 2023 r.
Prowadzący: dr Jacqueline Kacprzak, Ewa Sowińska
Cena: bezpłatne

Spotkanie online dla Biegłych Rewidentów RO PIBR Gdańsk, godz. 17:00 - 19:00.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 28 września 2023 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Data: 3 października 2023 r.
Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
BRAK MIEJSC

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 4 października 2023 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ STACJONARNE, godz. 9.00 - 16.00, w siedzibie RO, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 5 - 6 października 2023 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 700.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Data: 10 października 2023 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Data: 12 października 2023 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Data: 13 października 2023 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 16 - 17 października 2023 r.
Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Cena: 700.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 19 października 2023 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
BRAK MIEJSC

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Data: 20 października 2023 r.
Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 23 - 24 października 2023 r.
Prowadzący: Joanna Chwaścikowska – Karwacka
Cena: 700.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Data: 25 - 26 października 2023 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 700.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Data: 30 października 2023 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 6 - 7 listopada 2023 r.
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 700.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Data: 9 listopada 2023 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 15 listopada 2023 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 16 listopada 2023 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
BRAK MIEJSC

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Data: 17 listopada 2023 r.
Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

Data: 20 - 21 listopada 2023 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 700.00

Szkolenie ODZ STACJONARNE, godz. 9.00 - 16.00, w siedzibie RO, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Data: 22 listopada 2023 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ STACJONARNE, godz. 9.00 - 16.00, w siedzibie RO, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Data: 23 listopada 2023 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ STACJONARNE, godz. 9.00 - 16.00, w siedzibie RO, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Data: 24 listopada 2023 r.
Prowadzący: Krystian Kosiorek
Cena: 370.00

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 340 zł po spełnieniu warunków

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

Data: 29 - 30 listopada 2023 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
BRAK MIEJSC

Szkolenie ODZ ONLINE, godz. 9.00 - 16.00, platforma clickmeeting, cena promocyjna 670 zł po spełnieniu warunków

Informacje dodatkowe

Podane ceny Szkoleń Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego są cenami brutto dla Biegłych Rewidentów. Dla osób nie posiadających uprawnień Biegłego Rewidenta do cen doliczamy 23 % VAT.

Przypominamy o naszym programie lojalnościowym dla osób regularnie szkolących się w naszym Oddziale: 

(Ceny szkoleń ODZ : 340 zł brutto – 8 godzin lekcyjnych, 670 zł brutto – 16 godzin lekcyjnych)
po spełnieniu łącznie warunków:

1. Przedpłata najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia,
2. Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich (na podstawie oświadczenia przesłanego na adres gdansk@pibr.org.pl ),
3. Uczestnictwo w co najmniej dwóch 8 - godzinnych szkoleniach ODZ w przeciągu ostatnich 12 m-cy ( licząc od 1.09.2023r. ) organizowanych przez RO PIBR w Gdańsku ( 16 godzin lekcyjnych )

LUB

1. Zakup przynajmniej trzech dni szkoleniowych (24 godziny szkoleniowe ) oraz przedpłata w terminie 5 dni przed pierwszym szkoleniem za całość zamówienia.
2. Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich (na podstawie oświadczenia przesłanego na adres gdansk@pibr.org.pl )

Szkolenia online:

Platforma clickmeeting, z której korzystamy przy organizacji szkoleń jest bardzo prosta w obsłudze ( instrukcja ), intuicyjna, pozwala na zachowanie kontaktu wykładowca – uczestnik, na zadawanie pytań i czynne uczestniczenie w zajęciach.

Wymagania niezbędne:

- komputer, laptop  ( Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.)
- stabilny dostęp do Internetu ( co najmniej 512 kbps + 1 Mbps)
- głośniki lub słuchawki
- mikrofon (opcjonalnie )

Regulamin szkoleń online:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

  2. W dzień poprzedzający szkolenie wysłane zostaną dla osób zapisanych unikatowe zaproszenia na szkolenie

  3. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne )

  4. Lista obecności będzie sporządzana w oparciu o :

         - listę uczestników i czas logowania
         - aktywność w czasie zajęć
         - test końcowy

  1. Zaświadczenia, faktury oraz materiały szkoleniowe będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji

Regulamin szkoleń stacjonarnych:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)

  2. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne ) w siedzibie RO PIBR w Gdańsku ( Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, budynek "Company House", 3 piętro. )

  3. Zaświadczenia oraz faktury będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji lub przekazane osobiście po zakończeniu szkolenia, materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują przed szkoleniem.

Obowiązują przedpłaty za szkolenia, najpóźniej na 5 dni przed wybranym terminem, wpłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o kontakt
z biurem RO tel.: 509 645 143

Konto bankowe Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku :
Santander Bank Polska S.A. nr rachunku
69 1090 1098 0000 0001 4259 5802


Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR