Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Kadencje (od początku istnienia RO)

1992r. – 1994r.

 

Regionalna Rada:

 
Chmielewska Danuta
Karolewski Józef
Kośmicki Florian
Jankowski Stanisław
Stolarski Leonard

 

Komisja Rewizyjna:

 
Bednarski Lech
Jakubowska Janina
Kazimieruk Krystyna
 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
 1994r. – 1995r.  
Regionalna Rada:  
Chmielewska Danuta
Kośmicki Florian
Karolewski Józef
Gronek Halina
Różycka Honorata

 

Komisja Rewizyjna:

 
Bednarski Lech
Świąc Barbara
Kazimieruk Krystyna
 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

1995r. - 1999r.

 

Regionalna Rada:

 
Chmielewska Danuta
Stańska Teresa
Bielawski Jan
Leszkowicz Kazimierz

 

Komisja Rewizyjna:

 
Bednarski Lech
Kazimieruk Krystyna
Świąc Barbara
 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
1999r. - 2003r.  
Regionalna Rada:  

Chmielewska Danuta
Gronek Halina
Stańska Teresa
Bielawski Jan
Leszkiewicz Kazimierz

 

Komisja Rewizyjna:

 
Bednarski Lech
Krystyna Kazimieruk
Świąc Barbara
 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
2003r. - 2007r.  
Regionalna Rada:  
Chmielewska Danuta
Gronek Halina
Stańska Teresa
Bielawski Jan
Leszkowicz Kazimiera

 

Komisja Rewizyjna:

 
Bednarski Lech
Kazimieruk Krystyna
Świąc Barbara
 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
2007r. - 2011r.  
Regionalna Rada:  
Chmielewska Danuta
Gronek Halina
Nitka Wacław
Sowińska Ewa
Zielke Tomasz

 
Komisja Rewizyjna:  
Świąc Barbara
Zawadowska Brygida
Dembowska Danuta
 
-------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------
 2011r. - 2015r.  
Regionalna Rada:  
Chmielewska Danuta
Gronek Halina
Sieńska Grażyna
Kusyk Irena
Białek Alina
Ciecholewska Elżbieta
Kuźma Ewa

Prezes
Zastępca Prezesa
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:

 
Kusiak Włodzimierz
Grela Lidia
Kozłowska Jolanta
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej 
--------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------
2015r. - 2019r.

 

Regionalna Rada:

 
Chmielewska Danuta
Gronek Halina
Kowalska Danuta
Witek Piotr
Jankowiak Henryk
Podgórski Ernest
Szczęsna Stefania

Prezes
Zastępca Prezesa
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:

 
Grela Lidia
Byczkowska Urszula
Dembowska Danuta
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej 
--------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------
2019r. - 2023r.

 
Regionalna Rada:

 
Piotr Witek
Monika Matyszewska
Henryk Jankowiak
Wacław Nitka
Danuta Dembowska
Kamil Jesionowski
Ernest Podgórski
Prezes
Zastępca Prezesa
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:


 
Urszula Byczkowska
Danuta Chmielewska
Jolanta Serafin
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej 
------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------
2023r. - 2027r.

 
Regionalna Rada:

 
Monika Matyszewska
Michał Ossowski
Borys Malinowski
Jolanta Serafin
Agnieszka Kaim
Katarzyna Koleśnik
Katarzyna Ołownia

Prezes
Zastępca Prezesa
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Komisja Rewizyjna:  
Urszula Byczkowska
Danuta Chmielewska
Robert Wolszon
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR