Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Biegli Sądowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklicznych, co miesięcznych spotkaniach Biegłych Rewidentów
- Biegłych Sądowych - w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 16.30 - 19.00 w siedzibie RO PIBR w Gdańsku.

Z inicjatywy Biegłych Sądowych przy RO PIBR Gdańsk powstały już dwa biuletyny poruszające ważne aspekty oraz zagadnienia dotyczące tej profesji:Biegli sądowi – problemy zawodu

Biuletyn 1/2018 Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR

W pierwszym numerze biuletynu „Biegli sądowi – problemy zawodu” znajdziemy między innymi artykuły o ustalaniu poziomu dyskont i premii w wycenach udziałów czy rozważania na temat statusu biegłego sądowego jako funkcjonariusza publicznego. Jest tam także artykuł programowy Henryka Jankowiaka „Miejsce biegłego sądowego w organizacji PIBR”. Tekst wstępny napisał sędzia Arkadiusz Opala,
wielki kibic tej inicjatywy.

Biegli sądowi – problemy zawodu

Biuletyn 2/2018 Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR

W drugim numerze przeczytamy między innymi o wnioskach o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie czy opiniach na potrzeby roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Danuta Boniecka,współinicjatorka Komisji, obszernie omawia także problem malejącej liczby biegłych rewidentów, którzy decydują się wykorzystywać swoje kompetencje także jako biegli sądowi.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR