Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Biegli Sądowi

Lista Biegłych Sądowych - Sąd Okręgowy w Gdańsku

Cykliczne spotkania Biegłych Sądowych

Biuletyny

Przepisy

Aktualności

Wykaz literatury

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cykliczne Spotkania Biegłych Sądowych


Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach Biegłych Rewidentów
- Biegłych Sądowych - w godzinach 16.30 - 19.00 w siedzibie RO PIBR w Gdańsku.

Przed spotkaniami zamieszczamy informację na stronie internetowej z dokładnym terminem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Biuletyny

Z inicjatywy Biegłych Sądowych przy RO PIBR Gdańsk powstały już dwa biuletyny poruszające ważne aspekty oraz zagadnienia dotyczące tej profesji:Biegli sądowi – problemy zawodu

Biuletyn 1/2018 Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR

W pierwszym numerze biuletynu „Biegli sądowi – problemy zawodu” znajdziemy między innymi artykuły o ustalaniu poziomu dyskont i premii w wycenach udziałów czy rozważania na temat statusu biegłego sądowego jako funkcjonariusza publicznego. Jest tam także artykuł programowy Henryka Jankowiaka „Miejsce biegłego sądowego w organizacji PIBR”. Tekst wstępny napisał sędzia Arkadiusz Opala,
wielki kibic tej inicjatywy.

Biegli sądowi – problemy zawodu

Biuletyn 2/2018 Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR

W drugim numerze przeczytamy między innymi o wnioskach o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie czy opiniach na potrzeby roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Danuta Boniecka,współinicjatorka Komisji, obszernie omawia także problem malejącej liczby biegłych rewidentów, którzy decydują się wykorzystywać swoje kompetencje także jako biegli sądowi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

Pozycja i rola biegłego w polskim prawie prawnym

Weryfikacja biegłego i jego opinii w postępowaniu karnym

Opinia biegłego. Czym jest, a czym być (nie) powinna?

Ochrona danych osobowych

System biegłych sądowych w ocenie sędziów

Opinia biegłego w sprawach cywilnych w świetle badania aktowego

pisma do Ministra Sprawiedliwości:

z dn. 10.05.2022r.
z dn. 09.11.2022r.

Odpowiedzi:

z dn. 04.04.2023r.
z dn. 07.06.2023r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz literatury

Pozycje książkowe

 1. Alexander J. Belohlavek, Renata Hotova, Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, a także w sporach inwestycyjnych, Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 2. Biegli w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Zwory pism procesowych i orzeczeń, redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.
 3. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, redakcja naukowa Bartosz Lewandowski, Biblioteka Instytutu Ordo Iuris, 2016.
 4. Fundacja EFIC. Monitoring Rozpraw Sądowych z Udziałem Biegłych (w ramach obywatelskiego monitoringu sądów) 2016. https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2014/04/Monitoring-rozpraw-sadowych-z-udzialem-bieglych.pdf
 5. Rybicki. Ocena Kompetencji Biegłych Sądowych Oczekiwania I rekomendacje 2015.Fundacja Europejskie Centrum inicjatyw w Naukach Sądowych. http://forensicwatch.pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Ocena-Kompetencji-Bieglych-Sadowych.pdf
 6. Biegły w składzie sądu Raport z wizyty studyjnej w Islandii. Fundacja EFIC 2016 http://www.elblag.sr.gov.pl/container/biegli/biegly-w-skladzie-sadu-raport-z-wizyty-studyjnej-w-islandii-

Raporty

 1. Wynagrodzenia biegłych sądowych. Polska na tle krajów Europejskich. Egzemplarz bezpłatny, sfinansowany w ramach projektu Forensic Watch [2014-2016], 2016.
 2. Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny, współpraca naukowa: dr Adam Bodnar, Biegli sądowi w Polsce, kwiecień 2014.
 3. Paweł Rybicki - redakcja merytoryczna, Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe możliwości i sposoby naprawy (dostępne 23.07.2017)
 4. NIK, DEPARTAMENT PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 2015 r. (dostępne 23.07.2017) 5. P. Rybicki,
 5. OCENA KOMPETENCJI BIEGŁYCH SĄDOWYCH, Wydawca: Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych 2015 (dostępne 23.07.2017)
 6. Maciej Łaszczuk, Rafał Morek. DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO W POSTEPOWANIU ARBITRAŻOWYM. Raport Komisji Ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka 2016. http://palestra.pl/upload/14/80/40/1480407213_.pdf

Artykuły

 1. Jan Turek, Biegły sądowy i jego czynności, Monitor Prawniczy nr 24/2007.
 2. Joanna Dzierżanowska, Joanna Studzińska, Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, Roczniki Nauk Prawnych, tom XXV, numer 2 – 2015.
 3. Irena Piotrowska (Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach), Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle oczekiwań organu procesowego, sprawozdanie z konferencji, 2007.
 4. Wincenty Grzeszczyk, Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 6, 2005. Biegli sądowi – problemy zawodu / 16
 5. Robert Kaczor (dr Robert Kaczor - Prokurator Prokuratury Rejonowej Ośrodek Zamiejscowy w Namyslowie), Etapy i kryteria oceny opinii biegłego w postępowaniu karnym, Prokurator 1-2 (41-42)/2010.
 6. Piotr Skrzynecki (Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie), Model strukturalny roli biegłego w procesie karnym na tle nowelizacji prawa karnego, kwiecień 2006.
 7. Biegły w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego, konspekt wykładu przeprowadzonego przez SSO Małgorzatę Brulińską – wizytatora ds. cywilnych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu w ramach szkolenia biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 2007.
 8. Piotr Kowalski, Jacek Składzień, Opiniowanie w sprawach cywilnych i karnych jako problem w praktyce biegłego, Otorynolaryngologia, 2004.
 9. Artur Mezglewski, Warunkiem rzetelności opinii biegłego jest jej sprawdzalność, lipiec 2011.
 10. Adw. dr Karol Pachnik, Dowód z opinii biegłego w prawie polskim, listopad 2011.
 11. Joanna Misztal-Konecka, Janusz Konecki, Wyłączenie biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 7-8, 2010.
 12. Joanna Misztal-Konecka, Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu.
 13. Szymon Pawelec Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu, MATERIAŁY SZKOLENIOWE – Prokuratura i Prawo 4,2014 (dostępne 23.07.2017)
 14. Fundacja Court Watch Polska, Skazani na biegłych (dostępne 23.07.2017)
 15. Olsztyn: Komornik i biegły rzeczoznawca prawomocnie skazani (dostępne 23.07.2017)
 16. Tygodnik Przegląd, Biegli sądowi pod lupą, Opóźniają procesy, biorą łapówki, kłamią i fałszują dokumentację, ale też… produkują narkotyki (dostępne 23.07.2017)
 17. Paweł Rybicki. Kompetencje biegłych sądowych – narzędzia oceny, ocena narzędzi. Krajowa Rada Sądownictwa 3/2015.
 18. Barbara Leśniak, Marek Leśniak. Medialny Wizerunek Biegłych Sądowych w Polsce. Wydawnictwo Politechniki w Gliwicach Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2018.
 19. W polskich sądach kwitnie korupcja. Oprac. Anna Frankowska 06.06.2007. https://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/w;polskich;sadach;kwitnie;korupcja,196,0,245700.html
 20. Joanna Dzierżanowska. Kompetencje biegłego sądowego w polskim procesie karnym. Forum Prawnicze 2019 http://forumprawnicze.eu/attachments/article/326/Dzierzanowska.pdf

Wynagrodzenie biegłych sądowych

 1. Interpretacja ogólna nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2014 r. poz. 21).
 2. Komunikat dot. opodatkowania usługi zleconej przez Sąd biegłemu sądowemu (dotyczy podatku VAT) (dostępne 23.07.2017)
 3. Bartłomiej Butlewski, Wynurzenia niepełnosprawnego grafomana, zażalenie biegłego sądowego, 2012-10-03.
 4. Biegły sądowy w sprawach cywilnych (dostępne 23.07.2017)

Zebrała i opracowała: Regina Morozowska-Noga

Uzupełnił: Henryk Jankowiak

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR