Regionalny oddział w Gdańsku

Działalność oddziału

Biegli Sądowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklicznych, co miesięcznych spotkaniach Biegłych Rewidentów
- Biegłych Sądowych - w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 16.30 - 19.00 w siedzibie RO PIBR w Gdańsku.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR