Regionalny oddział w Gdańsku

Program lojalnościowy ODZ 2023r.

4 września 2023 r.

Regionalna Rada RO PIBR w Gdańsku informuje o programie lojalnościowym dla Biegłych Rewidentów regularnie szkolących się w Oddziale Gdańskim :

(Ceny szkoleń ODZ : 340 zł brutto – 8 godzin lekcyjnych, 670 zł brutto – 16 godzin lekcyjnych)
po spełnieniu łącznie warunków:

1. Przedpłata najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia,
2. Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich (na podstawie oświadczenia przesłanego na adres gdansk@pibr.org.pl ),
3. Uczestnictwo w co najmniej dwóch 8 - godzinnych szkoleniach ODZ w przeciągu ostatnich 12 m-cy ( licząc od 1.09.2023r. ) organizowanych przez RO PIBR w Gdańsku ( 16 godzin lekcyjnych ) 

LUB

1. Zakup przynajmniej trzech dni szkoleniowych ( 24 godziny szkoleniowe ) oraz przedpłata w terminie 5 dni przed pierwszym szkoleniem za całość zamówienia.
2. Brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich (na podstawie oświadczenia przesłanego na adres gdansk@pibr.org.pl )

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego organizowanych przez RO PIBR w Gdańsku.

Aktualne terminy i tematy szkoleń oraz możliwość zapisu znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „szkolenia”: https://gdansk.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR