Regionalny oddział w Gdańsku

Nowy Kodeks etyki już obowiązuje

1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. biegli rewidenci i firmy audytorskie są zobowiązani do stosowania zasad nowego Kodeksu etyki. Nowym kanonem – zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – jest „Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” – wydanie z 2022 r., ustanowiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA).

Aktualny Kodeks etyki można pobrać TUTAJ

W celu wsparcia biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w stosowaniu nowego Kodeksu etyki w działalności zawodowej, Polska Izba Biegłych Rewidentów przygotowała wykaz zmian, jakie IESBA wprowadziła do Kodeksu 2022 od jego wydania z 2018 r. W opracowaniu skoncentrowano się na przepisach, które dotyczą biegłych rewidentów wykonujących zawód oraz firm audytorskich, tj. Części 1, 3 oraz 4A. Wykaz zmian dostępny jest TUTAJ

Więcej informacji, w tym uchwały KRBR dot. nowego Kodeksu oraz materiały wspierające znajdą Państwo na dedykowanej stronie PIBR pod linkiem https://www.pibr.org.pl/pl/nowy-kodeks-etyki-IESBA

Polecamy także nagranie „Poranka z PIBR” nt. Kluczowych zmian w Kodeksie etyki 2024 - czego nie wolno nam przeoczyć?, które można obejrzeć TUTAJ

Po wakacjach odbędą się kolejne „Poranki” poświęcone nowemu Kodeksowi, na które zapraszamy już teraz.

WAŻNE!

Zasady etyki ujęte w nowym Kodeksie mają zastosowanie do wykonywania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2024 r. lub później.

Natomiast do czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione przed 1 lipca 2024 r. stosuje się jeszcze zasady etyki stanowiące załączniki do uchwały Nr 3431/52a/2019 KRBR z dnia 25 marca 2019 r. (Kodeks IESBA z 2018 r.) oraz załącznik do uchwały Nr 1760/27a/2021 KRBR z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Źródło : Nowy Kodeks etyki już obowiązuje | PIBR

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR