Regionalny oddział w Gdańsku

Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zmian do ustawy o biegłych rewidentach

19 lipca 2023 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów krytycznie ocenia propozycje zmian do ustawy o biegłych rewidentach wniesione w ramach rządowego projektu ustawy o e-administracji. Skutkowałyby one utworzeniem centralnego rejestru akt usług atestacyjnych i pokrewnych. Byłby to de facto scentralizowany rejestr najbardziej poufnych danych organizacji i przedsiębiorstw, w tym podmiotów o systemowym znaczeniu dla gospodarki. Bez względu na to, kto byłby odpowiedzialny za jego utworzenie i prowadzenie – Polska Agencja Nadzoru Audytowego czy Polska Izba Biegłych Rewidentów, jak ostatnio zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji - tworzenie takiego rejestru stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu w Polsce.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR