Regionalny oddział w Gdańsku

Wpływ zmian kodeksu pracy na naliczanie wynagrodzeń w 2023 roku - warsztaty praktyczne (5 godz.) ON-LINE

12 lipca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu fakultatywnym online, organizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i jego wpływ na:

 • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • wysokość wynagrodzenia urlopowego
 • wysokość świadczeń chorobowych

2. Prawo do nowego urlopu opiekuńczego i jego wpływ na:

 • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • wysokość wynagrodzenia urlopowego
 • wysokość świadczeń chorobowych

3. Ustalanie wysokości wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

 • korzystanie ze świadczeń chorobowych
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego 182/270 dni i brak prawa do wynagrodzenia,
 • choroba w dni wolne od pracy
 • przepracowanie 1 dnia i choroba przez 30 dni,
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
 • świadczenie chorobowe a praca przez część dnia,
 • lista płac a brak ZUS e_ZLA
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu,

4. Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę

 • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • szkolenia BHP,
 • nowe przerwy w pracy

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 13.09.2023 r. od godz. 09:00 do godz. 13:00

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

08:45 - 09:00 logowanie uczestników
09:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-13:00 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: Danuta Kosikowska - Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Zapisy są dostępne w zakładce "szkolenia". Zapraszamy do uczestnictwa.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR