Regionalny oddział w Gdańsku

Rządowy projekt dot. e-administracji wprowadza kluczowe zmiany do ustawy o biegłych rewidentach

7 lipca 2023 r.

Informujemy o projekcie ważnych zmian jakie zostały zaproponowane do ustawy o biegłych rewidentach w ramach rządowego projektu ustawy dotyczącego e-administracji.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR