Regionalny oddział w Gdańsku

X Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO PIBR w Gdańsku

12 stycznia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO PIBR w Gdańsku odbędzie się 12 kwietnia 2023r. w Hotelu Focus Premium, ul. Nad Stawem 5, 80-454 Gdańsk.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR