Regionalny oddział w Gdańsku

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta

25 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu fakultatywnym stacjonarnie, w dniu 23 czerwca 2022r. w godz. 9.00 - 14.00. W przypadku małej ilości uczestników, szkolenie odbędzie się w formie online.

Szkolenie poprowadzi Monika Markisz : radca prawny, doradca podatkowy

Program szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta

Cel edukacyjny szkolenia:

 1. omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 2. zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego,
 3. omówienie obowiązków biegłego rewidenta,
 4. przygotowanie Wewnętrznych procedur związanych z z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów biegłego rewidenta.

 Plan szkolenia:

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 2. Zdefiniowanie obowiązków biegłego rewidenta jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez biegłego rewidenta,
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
 6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client"- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
 8. Transakcje podejrzane w praktyce biegłego rewidenta – analiza transakcji
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez biegłego rewidenta obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 11. Szkolenie biegłego rewidenta, jego pracowników i współpracowników
 12. Najnowsze zmiany wprowadzone w 2022 roku w praktyce biegłego rewidenta
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR