Regionalny oddział w Gdańsku

POLSKI ŁAD! Nowy podatek minimalny w CIT (2 godz.)

20 grudnia 2021 r.

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom tematu nowego podatku minimalnego, wprowadzanego przez Polski Ład do art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

PROGRAM SZKOLENIA: 

 • Kogo będzie dotyczył podatek minimalny?
 • Kiedy nie stosuje się podatku minimalnego?
 • Co stanowi podstawę opodatkowania?
 • Co rozumieć przez koszty i przychody uwzględniane w podatku minimalnym?
 • Jak obliczać podatek minimalny?
 • Kiedy i jak wykazywać podatek minimalny?
 • Kiedy podatek podlega zapłacie?
 • Czy istnieją obowiązki w trakcie roku podatkowego?
 • Czy stosując estoński CIT podlega się pod podatek minimalny?
 • Jakie są kontrowersje związane z nowym podatkiem?
 • Czy i kiedy opłaca się wystąpić o interpretację indywidualną?
 • Od kiedy przepisy wchodzą w życie?

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 29.12.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 10:30

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: Michał Marek Kowalski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, między innymi z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach grup roboczych Forum MDR oraz Forum Cen Transferowych, będących zespołami opiniodawczo-doradczymi przy Ministrze Finansów.

ZAPISY:

W zakładce szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR