Regionalny oddział w Gdańsku

"Polski Ład" - kluczowe zmiany podatkowe ( 6 godzin )

3 grudnia 2021 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian podatkowych przewidzianych w tzw. Polskim Ładzie. Podczas szkolenia skupimy się na zmianach w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT, jak również omówimy inne zmiany w zakresie obowiązków podatkowych. Dodatkowym elementem szkolenia będzie omówienie możliwych rozwiązań w zakresie wyboru optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności oraz możliwości skorzystania z nowych ulg / uproszczeń podatkowych.

Zapraszamy na szkolenie fakultatywne online, na platformie clickmeeting w dniu 7.01.2022r. w godzinach od 10.00 do 15.30. Szkolenie poprowadzi Radca Prawny, Pani Aneta Drosik.

Program szkolenia:

I. Kluczowe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku PIT.

 

1. Kwota wolna od podatku
2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.
3. Ulga dla pracowników (dla „klasy średniej”).
4. Wspólne opodatkowanie małżonków i samotnych rodziców
5. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
6. Składka zdrowotna dla menadżerów”.
7. Składka zdrowotna – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
8. „Likwidacja” karty podatkowej

 

II. Jak prowadzić biznes w 2022 r. – wybór optymalnych rozwiązań podatkowych.

1. Wybór najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności w 2022 r.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wady i zalety.
3. Spółka z o.o. jako alternatywa dla działalności gospodarczej czy naprawdę warto?
4. 9 % CIT i model estoński jako dodatkowe atuty spółki z o.o.
5. A może spółka komandytowa lub komandytowo – akcyjna?
6. Połączenie kilku form prowadzenia działalności kiedy i na jakich zasadach to możliwe?
7. Korzyści i minusy spółek zagranicznych.
8. Case study – przykładowe kalkulacje przy różnych rodzajach prowadzonej działalności.

 

III. Pozostałe zmiany dotyczące PIT.

1. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
2. Sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności
3. Nowe zasady amortyzacji w PIT
4. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokalów mieszkalnych
5. Przychody z najmu i dzierżawy tylko na ryczałcie
6. Ryczałt za używanie służbowych aut

 

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Ukryte dywidendy
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Nowy CIT „estoński”
6. Spółki holdingowe
7. Cienka kapitalizacja (art. 15c)
8. Usunięcie art. 15e
9. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
10. Zakaz przerzucania dochodów
11. Zmiany w cenach transferowych

 

V. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT i PIT

1. Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
2. Ulga dla innowacyjnych pracowników
3. Ulga na prototypy
4. Ulga na ekspansję produktową
5. Ulga na robotyzację
6. Ulga IPO
7. Ulga konsolidacyjna
8. Ulga dla inwestujących w Alternatywne Spółki Inwestycyjne
9. Ulga na powrót
10. Ryczałt dla osób powracających do Polski
11. „Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu
12. Ulga na konserwację zabytków
13. Ulga na wspieranie sportu, kultury i nauki

 

VI. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT.

1. Grupy VAT
2. Zmiany w WIS
3. VAT w usługach finansowych
4. Promowanie obrotu bezgotówkowego

 

VII. Pozostałe zmiany.

1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
2. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
3. Tzw. porozumienia inwestycyjne.
4. Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.
5. Zmiany w ustawie o KKS.

 

Zapisy w zakładce "szkolenia"

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR