Regionalny oddział w Gdańsku

Doradca podatkowy w firmie – zbyteczny luksus czy konieczna pomoc? (6 godz.)

1 października 2021 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu fakultatywnym online organizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

CEL: WSKAZÓWKI - jak zabezpieczyć osoby odpowiedzialne w firmie za zobowiązania publiczno-prawne przed negatywnymi skutkami działań organów administracji skarbowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Przedstawimy najważniejsze informacje o zakresie pomocy i wsparcia ze strony doradcy podatkowego oraz odpowiemy na pytania:

Istota zawodu doradcy podatkowego, jako wolnego zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezwzględnego nakazu zachowania tajemnicy zawodowej.

Rola i funkcje doradcy podatkowego:
• doradca podatkowy w roli kancelaryjnej,
• doradca podatkowy w roli stałego opiekuna podatkowego przedsiębiorcy czy biura rachunkowego,
• doradca podatkowy w roli „tarczy ochronnej” i „pogotowia ratunkowego”
• doradca podatkowy w roli audytora,
• doradca podatkowy w roli profesjonalnego pełnomocnika podatnika przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi.

Kiedy potrzebna jest pomoc doradcy podatkowego?

Jak i kiedy wykorzystać wiedzę i doświadczenie doradcy podatkowego?

Najczęściej udzielana pomoc podatnikom prowadzącym, jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej, to:
• Pomoc przy bieżących i planowanych decyzjach z zakresu obowiązków podatkowych.
• Audyt podatkowy wg. standardów stosowanych przez organy kontrolne z uwzględnieniem analizy umów cywilno-prawnych.
• Program naprawczy z wykorzystaniem procedur interpretacyjnych.
• Reprezentowanie podczas procedur weryfikacyjnych (wszelkie kontrole i wezwania).
• Dla zapobieżenia zarzutom agresywnej optymalizacji podatkowej:
- budowanie bezpiecznej strategii podatkowej z ewent. wykorzystaniem procedur interpretacyjnych,
- staranne opracowywanie kontraktów pod kątem zob. podatkowych – nie stosujemy umów blankietowych !!!
• Regulamin obiegu i weryfikacji dokumentów.
• Bieżące śledzenie zmian w prawie oraz jego wykładni.
• Reprezentowanie w bieżących kontaktach z organami adm. skarbowej.

• Analiza stanu faktycznego pod kątem odpowiedzialności podatników oraz osób prowadzących rachunkowość za rozliczenia publiczno-prawne - vide: m. in. kk, kpk, kks + ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Warsztat doradcy podatkowego, jako skuteczne narzędzie pomocy podatnikom.

Szkolenie przeprowadzone zostanie:

  • przez doradcę podatkowego z wieloletnim stażem w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe,
  • z wykorzystaniem opracowanych i przećwiczonych metod stosowanych w codziennej obsłudze klientów Kancelarii z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych praktyk organów administracji skarbowej,
  • z wykorzystaniem przykładów z życia – kazusów podatkowych i sposobu ich rozwiązywania,
  • z wykorzystaniem przesłanych wcześniej pytań uczestników,
  • z wykorzystaniem mini ankiety przeprowadzonej przez wykładowcę na początku szkolenia,
  • z dyskusją merytoryczną w czasie ostatniej godzinie szkolenia.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 08.12.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 14:15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:45 przerwa
12:45 - 14:15 szkolenie

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: dr Kalina Kunowska - doradca podatkowy z 30 letnim stażem

Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego S. C. Krzysztof Kunowski - doradca podatkowy, Kalina Kunowska - doradca podatkowy w Gdańsku działającej na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku.
Członek: Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministra Finansów III, V i VI Kadencji.

Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych kompleksowo wspierająca podatników zarówno na etapie przygotowania do wszelkich kontroli, jak i podczas ich trwania.

Ekspert podatkowy specjalizująca się w VAT, w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych (ekspert od prowadzenia sporów podatkowych (tax litigation), w bezpiecznej optymalizacji podatkowej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz ograniczaniu ryzyka odpowiedzialności osobistej w sprawach podatkowych.

Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego – liczne szkolenia i warsztaty m.in. dla przedsiębiorców i doradców podatkowych.

Były konsultant Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Stażystka California International Business University w San Diego USA w 2012 roku – staż w zakresie zapobiegania unikania podwójnego opodatkowania oraz niekonwencjonalnych metod nauczania.

Wieloletni wykładowca wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Strategie podatkowe przedsiębiorstwa, Polityka podatkowa a sukces firmy, VAT w działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych) oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (Zarządzanie podatkami i Międzynarodowe rozliczenia podatkowe) oraz podyplomowego Studium Podatki i Prawo podatkowe Uniwersytetu Gdańskiego (VAT).
Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku.

OPŁATA:

240 zł brutto od osoby

ZAPISY:

W zakładce szkolenia
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR