Regionalny oddział w Gdańsku

PANA - rekrutacja

20 września 2021 r.

Przekazujemy zaproszenie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do zapoznania się z ofertami pracy adresowanymi do biegłych rewidentów.

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza do zapoznania się z ofertami pracy adresowanymi do biegłych rewidentów.

Wciąż rozbudowujemy nasz zespół kontrolerów. Zapraszamy zarówno osoby zainteresowane zatrudnieniem na umowę o pracę, jak również te, które preferują umowę zlecenie w zależności od indywidualnej dyspozycyjności. Każdy kontroler Agencji niezależnie od formuły współpracy otrzymuje służbowy sprzęt IT potrzebny do pracy, a także ma możliwość wieloaspektowego rozwoju zawodowego poprzez nabywanie doświadczenia  związanego z praktyką oraz uczenie się od innych pracowników poprzez działania oparte na wymianie wiedzy. Zapraszamy do aplikacji pod linkiem Biegły Rewident (pana.gov.pl)

Kontynuujemy projekt rekrutacyjny, w którym chcemy zaprosić do współpracy osoby z uprawnieniami biegłego rewidenta, które nie zdobyły jeszcze doświadczenia zawodowego w zakresie badań sprawozdań finansowych. Cieszymy się, że taka formuła pracy spotkała się z dużym zainteresowaniem kandydatów oraz, że mamy swój udział w rozwoju zawodowym biegłych rewidentów. Link do aplikacji Analityk- przyszły kontroler (pana.gov.pl)

Na koniec chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę potencjalnych kandydatów na ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko biegłego rewidenta wspomagającego swoimi ekspertyzami nasz Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej. Oferujemy elastyczną formę współpracy - umowa zlecenie. Zapraszamy do aplikacji pod linkiem Analityk - biegły rewident w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej (pana.gov.pl)

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR