Regionalny oddział w Gdańsku

Strategie podatkowe, procedury wewnętrzne, szacowanie i zarządzanie ryzykiem podatkowym, przygotowanie do kontroli - Tax Compliance Officer

30 marca 2021 r.

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowywania procedur podatkowych oraz nowych obowiązków w przedmiocie strategii podatkowej. Dodatkowym aspektem szkolenia są zasady prowadzenia wzorcowej kontroli podatkowej. Dlaczego warto posiadać procedury na wypadek kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA:

I dzień

Strategia podatkowa, procedury podatkowe

 1. Ryzyka w dziale podatkowym:
  a) ryzyko finansowe:
  • zaległości podatkowe, odsetki, dodatkowe należności o charakterze karnym od 2019 r. – czy wiesz o wszystkich?
  • mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym,
  b) ryzyka osobiste (KK i KKS):
  Podstawy przypisania odpowiedzialności księgowemu, członkowi zarządu, szeregowemu pracownikowi,
  • kary, środki karne i inne konsekwencje,
  • okres przedawnienia,
  • instytucja czynnego żalu i DPO,
 2. Zarządzanie funkcją podatkową:
  a) optymalizacja podatkowa (agresywna optymalizacja podatkowa, papierowe optymalizacje podatkowe),
  b) unikanie a uchylanie się od opodatkowania
  c) ogólna klauzula unikania opodatkowania (GAAR) w polskich przepisach na praktycznych przykładach.
 3. Strategia podatkowa – nowy obowiązek od 2021 r.:
  a) podmioty zobowiązane,
  b) sporządzenie i publikacja – dobre praktyki,
  c) zakres informacji zawartych w strategii podatkowej – co trzeba, a co warto upublicznić?
  d) ryzyka związane z opublikowaniem strategii podatkowej,
  e) forma, częstotliwość publikacji,
  f) transakcje z podmiotami powiązanymi,
  g) wyłączenia,
  h) sankcje.
 4. Narzędzia organów podatkowych:
  a) GAAR,
  b) MDR,
  c) tzw. Big Data – STIR, JPK,
  d) sprawozdanie z zatorów płatniczych,
 5. Wewnętrzne procedury podatkowe:
  a) procedura należytej staranności VAT,
  b) procedura należytej staranności WHT,
  c) procedura MDR i procedura należytej staranności MDR,
  d) procedura Białej Listy i Split-Payment,
  e) pełnomocnictwa – formularze, zakres, uprawnieni, zasady udzielania,
 6. Zarządzanie funkcją podatkową w organizacjach:
  a) zasady dla pracowników działu?
  b) tworzenie efektywnego przepływu informacji,

II dzień

Kontrola podatkowa

 1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli podatkowej prowadzonej przez organy podatkowe.
 2. Przebieg postępowania:
 • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • sposoby wszczęcia kontroli podatkowej,
 • podejmowane czynności kontrolne
 • dokumentowanie czynności kontrolnych.
 1. Protokół kontroli podatkowej organu podatkowego.
 2. Przebieg postępowania podatkowego.
 3. Decyzja organu podatkowego.
 4. Rola procedur w prowadzonych kontrolach podatkowych.
 5. Obecne trendy w prowadzonych kontrolach podatkowych.
 6. Prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących.
 7. Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.
 8. Prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz prawo zgłaszania wszelkich dowodów.
 9. Prawo wniesienia zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli.
 10. Prawo do wypowiedzenia w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).
 11. Możliwość korekty deklaracji (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).
 12. Środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.
 13. Możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
 14. Kwestia przestrzegania zasad kontroli przez organy podatkowej oraz organy kontroli skarbowej.

ORGANIZACJA:

Szkolenie dwudniowe - wtorek/środa 27 i 28.04.2021 r. od godz. 1600 do godz. 1915

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

15:45 - 16:00 logowanie uczestników

16:00-17:30 szkolenie

17:30-17:45 przerwa

17:45-19:15 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Wioleta Biel - doradca podatkowy nr 12310. Prezes spółki BG TAX & Legal sp. z o.o.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego Studiów podyplomowych z zakresu Prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland w dziale podatków dochodowych. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych. Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: Rachunkowość i Podatki, Studia Podyplomowe (pełniąc role szefa merytorycznego kierunku). Przygotowuje przyszłych doradców podatkowych do egzaminów zawodowych.
Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku od nieruchomości. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce. Pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za schematy podatkowe w wielu spółkach kapitałowych z całego kraju.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Partner Zarządzający spółki BG Tax & Legal sp. z o.o.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT. Doświadczenie zdobywał m.in. w PwC oraz Deloitte Poland. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania CIT i VAT. Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: Rachunkowość i Podatki, Studia Podyplomowe.
Trener z zakresu podatków dochodowych oraz VAT.

ZAPISY:
W zakładce szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR