Regionalny oddział w Gdańsku

Konsultacje w sprawie dylematów etycznych i innych zagadnień związanych z audytem

11 grudnia 2020 r.

Regionalna Rada RO PIBR w Gdańsku podejmuje pilotażową inicjatywę uruchomienia bezpłatnych konsultacji w zakresie tematów etycznych oraz w zakresie innych tematów związanych z audytem, za wyjątkiem prawa podatkowego.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Biegli Rewidenci,

Zachęcamy Państwa do wysyłania swoich pytań oraz dylematów zgodnie z załączonym wzorem, bez danych identyfikujących osoby, firmy czy organizacje, na adres konsultacje.gdansk@pibr.org.pl zgodnie z załączonym wzorem lub przez formularz online. Niezbędnym elementem są dane nadawcy – na zgłoszenia anonimowe nie będą udzielane odpowiedzi.

Regionalna Rada, z zachowaniem zasad poufności, w terminie nie krótszym, niż 7 dni przedstawi sugestie odnośnie sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu lub dylematu etycznego.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR