Regionalny oddział w Gdańsku

kurs „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

14 października 2019 r.

Kurs znajduje się na stronie http://kursy.tomorrow.pro 

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), dalej ustawa, udostępniony został przez kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".

http://kursy.tomorrow.pro 

Kurs stanowi formę szkolenia realizowanego na rzecz pracowników podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy. Udostępnienie kursu daje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu, pracowników powyżej wskazanych instytucji obowiązanych. Uczestnictwo w kursie czyni zadość obowiązkowi określonemu w art. 52 ustawy. Celem kursu jest przybliżenie tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie obowiązujących przepisów. Mając to na uwadze kurs dedykowany jest w szczególności instytucjom obowiązanym, w dalszej kolejności jednostkom współpracującym oraz innym pomiotom.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR