Regionalny oddział w Gdańsku

Szkolenia fakultatywne z obsługi MS Excel

30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach fakultatywnych online dla Biegłych Rewidentów z obsługi MS Excel.

Szkolenie realizujemy w dwóch grupach :

Grupa średniozaawansowana (6.09.2022r.) - program szkolenia : 

 1. Podstawy Excela
  1. Poruszanie się po skoroszycie Excela
  2. Wstążka i jej możliwości
  3. Formatowanie danych
 2. Tabele
  1. Tworzenie i zalety tabel
  2. Filtrowanie
  3. Wykorzystywanie tabel w fukcjach
 3. Formuły i funkcje
  1. Funkcje wyszukiwania
  2. Funkcje statystyczne
  3. Funkcje tekstowe
  4. Funkcje czasu
  5. Funkcje logiczne
  6. Zagnieżdżanie funkcji
  7. Zakresy nazwane
 4. Wbudowane narzędzia Excela (Konsoliduj, Szukaj wyniku)
 5. Formatowanie Warunkowe
  1. Proste formatowanie
  2. Formatowanie zaawansowane
 6. Import danych – podstawy Power Query
 7. Tabele przestawne - podstawy

Grupa zaawansowana (15.09.2022r.)  - program szkolenia

 1. Zaawansowane formuły
  1. Zagnieżdżanie funkcji
  2. Używanie zakresów nazwanych
  3. Funkcje odwołania i adresu
  4. Funkcje logiczne
  5. Funkcje informacyjne
 2. Power Query
  1. Import danych z różnych źródeł
  2. Łączenie i scalanie zapytań
  3. Przekształcanie danych
  4. Analiza zapytań języka M
 3. Tabele przestawne
  1. Pola obliczeniowe
  2. Tworzenie tabel przestawnych z różnych źródeł
  3. Power BI - podstawy
 4. VBA – podstawy
  1. Rejestrowanie i pisanie makr
  2. Warunki
  3. Pętle
  4. Wstęp do formularzy
 5. Tworzenie dodatków MS Excel

Szkolenia odbędą się w formie online na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do 16.00.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR