Regionalny oddział w Gdańsku

POLSKI ŁAD! Nowe zasady obrotu (bez)gotówkowego i konsekwencje podatkowe (2 godz.)

20 grudnia 2021 r.

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom tematu zmian w obrocie (bez)gotówkowym.

PROGRAM SZKOLENIA: 

 • Kogo będzie dotyczył obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych?
 • Czy istnieje obowiązek zakupu terminala?
 • Jakie sankcje (i dokładnie za co) związane są z terminalami płatniczymi?
 • Co oznacza zmiana limitu 15.000 zł na 8.000 zł w ustawie Prawo przedsiębiorców?
 • Co oznacza wprowadzenie limitu 20.000 w ustawie o Prawach konsumenta?
 • Jak liczyć przekroczenie limitu i jak rozumieć pojęcie „transakcji”?
 • Jaki jest skutek określenia ww. limitów dla podatków dochodowych?
 • Czy w ustawie VAT pozostaje limit 15.000 zł?
 • Jakie regulacje ustawy VAT są uzależnione od wywiązywania się z obowiązków związanych z obrotem bezgotówkowym?
 • Który z pięciu terminów zwrotu VAT (15, 25, 40, 60, 180 dni) będzie zależał od obrotu bezgotówkowego?
 • W jakiej kolejności pilnować limitów 8.000 zł, 15.000 zł i 20.000 zł?
 • Od kiedy nowe przepisy wchodzą w życie i czy grudniowe posiedzenie Sejmu i Senatu coś w tej materii zmieniło?

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 11.01.2022 r. od godz. 9:00 do godz. 10:30

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: Michał Marek Kowalski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, między innymi z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach grup roboczych Forum MDR oraz Forum Cen Transferowych, będących zespołami opiniodawczo-doradczymi przy Ministrze Finansów.

ZAPISY:

W zakładce szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR