Regionalny oddział w Gdańsku

POLSKI ŁAD - Naliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie (5 godz.)

3 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu fakultatywnym online, którego celem jest zdobycie wiedzy o naliczaniu wynagrodzenia w Polskim Ładzie.

PROGRAM SZKOLENIA: 

a) Nowe „ulgi dla pracowników” od 2022 r.

 • nowa kwota wolna od podatku
 • nowa ulga dla klasy średniej
  • roczne przychody a prawo do ulgi, jak stosować ulgę w rozliczeniu rocznym
  • miesięczne przychody a prawo do ulgi, jak stosować ulgę przez pracodawców
 • zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi

b) Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, o dzieło)

 • zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika

c) Podstawa opodatkowania od 1 stycznia 2022 r.

 • nowa skala podatkowa od 2022 r.
 • zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu
 • rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek

d) Pobór zaliczek na podatek przez płatników w 2022 r.

 • warunki stosowania kwoty wolnej – oświadczenie PIT-2
 • brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75%
 • warunki obniżenia składki zdrowotnej: 9% do wysokości zaliczki
 • obniżenie kosztów uzyskania przychodu
 • rozliczanie zaliczek na podatek po przekroczeniu I progu podatkowego
 • ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

e) Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych na listach płac z uwzględnieniem nowych ulg

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
 • rozliczanie niskich wynagrodzeń:
 • ograniczenie kosztów uzyskania i składki zdrowotnej
 • hipotetyczny podatek dla pracowników do 26 lat
 • wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika

f) Zmieniony katalog zwolnień podatkowych

 • „ulga na powrót”
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • "ulga dla rodziców”
 • władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci
 • „ulga dla pracowników i zleceniobiorców”
 • ukończenie 60 roku życia
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

g) Jak rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia
 • składka zdrowotna od przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych)
  • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
  • ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
  • minimalna podstawa wymiaru składki
  • miesięczne lub roczne rozliczenie składki
  • przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
  • zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki
 • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania
  • okres podlegania ubezpieczeniu
  • kto zgłasza ?

h) Nielegalne zatrudnianie - konsekwencje

 • definicja nielegalnego zatrudnienia
 • skutki dla pracodawcy zatrudniającej nielegalnie - obciążenie pracodawcy pełnymi składkami na ubezpieczenia społeczne w razie zatrudnienia pracownika "na czarno"
 • przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
 • przepisy dot. nielegalnego zatrudnienia a ZUS do umów cywilnych

 Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/Gdańsk

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 15.12.2021r. oraz 20.12.2021r. od godz. 16:00 do godz. 20:15 . 

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

15:45 - 16:00 logowanie uczestników
16:00 - 18:30 szkolenie
18:30 - 18:45 przerwa
18:45 - 20:15 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: Danuta Kosikowska Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Zapisy są dostępne w zakładce "szkolenia"

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR