Regionalny oddział w Gdańsku

Księgowość w bezpiecznym wymiarze podatkowym (6 godz.)

1 października 2021 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu fakultatywnym online organizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

CEL: WSKAZÓWKI - jak obronić rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Odpowiemy na pytania:

 • Dlaczego prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF/MSR to za mało?
 • Jakie są cele i wytyczne organów administracji skarbowej przy badaniu ksiąg w procesie weryfikacji rozliczeń podatkowych?
 • Jak zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w prowadzeniu ksiąg na potrzeby rozliczeń podatkowych?
 • Czemu służy wzruszenie domniemań wiarygodności ksiąg podatkowych i jakie są jego skutki?
 • Jak uchronić osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe przed zarzutami uszczupleń podatkowych i przed sankcjami karnymi?
 • Gdzie szukać wsparcia ?

Szkolenie przeprowadzone zostanie:

 • przez doradcę podatkowego z wieloletnim stażem w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe,
 • z wykorzystaniem opracowanych i przećwiczonych metod stosowanych w codziennej obsłudze klientów Kancelarii z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych praktyk organów administracji skarbowej,
 • z wykorzystaniem przykładów z życia – kazusów podatkowych i sposobu ich rozwiązywania,
 • z wykorzystaniem przesłanych wcześniej pytań uczestników,
 • z wykorzystaniem mini ankiety przeprowadzonej przez wykładowcę na początku szkolenia,
 • z dyskusją merytoryczną w czasie ostatniej godzinie szkolenia.
ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 10.12.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 14:15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:45 przerwa
12:45 - 14:15 szkolenie

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
DODATKOWE INFORMACJE:

PROWADZĄCY: dr Kalina Kunowska - doradca podatkowy z 30 letnim stażem

Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego S. C. Krzysztof Kunowski - doradca podatkowy, Kalina Kunowska - doradca podatkowy w Gdańsku działającej na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku.
Członek: Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministra Finansów III, V i VI Kadencji.

Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych kompleksowo wspierająca podatników zarówno na etapie przygotowania do wszelkich kontroli, jak i podczas ich trwania.

Ekspert podatkowy specjalizująca się w VAT, w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych (ekspert od prowadzenia sporów podatkowych (tax litigation), w bezpiecznej optymalizacji podatkowej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz ograniczaniu ryzyka odpowiedzialności osobistej w sprawach podatkowych.

Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego – liczne szkolenia i warsztaty m.in. dla przedsiębiorców i doradców podatkowych.

Były konsultant Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Stażystka California International Business University w San Diego USA w 2012 roku – staż w zakresie zapobiegania unikania podwójnego opodatkowania oraz niekonwencjonalnych metod nauczania.

Wieloletni wykładowca wyższych uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Strategie podatkowe przedsiębiorstwa, Polityka podatkowa a sukces firmy, VAT w działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych) oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (Zarządzanie podatkami i Międzynarodowe rozliczenia podatkowe) oraz podyplomowego Studium Podatki i Prawo podatkowe Uniwersytetu Gdańskiego (VAT).
Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku.

OPŁATA:


240 zł brutto od osoby.

ZAPISY:


W zakładce szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR