Regionalny oddział w Gdańsku

Opodatkowanie spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. (4 godz.)

29 kwietnia 2021 r.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych (objęcie ich CITem) po rewolucyjnych zmianach podatkowych, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.

PROGRAM:

 1. Zasady wejścia w życie zmian podatkowych wprowadzających CIT dla spółek komandytowych, w tym omówienie najistotniejszych przepisów przejściowych nowelizacji, tj. m.in. dot.:
 • możliwości odroczenia „wejścia” na CIT przez spółki komandytowe,
 • rozliczenia wyników z lat poprzednich ( „starych” zysków/strat),
 • obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych w związku z opodatkowaniem CIT w 2021 r.,
 1. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej w 2021 r. – dla celów CIT, w tym omówienie m.in.:
 • zasad rozliczenia przychodów i kosztów spółki komandytowej na gruncie CIT,
 • stawek CIT jakie może zastosować spółka komandytowa (wskazanie na wątpliwości dot. stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%),
 • sposobu opłacania zaliczek na CIT przez spółkę komandytową,
 1. Rozliczenie wspólników spółki komandytowej po zmianach podatkowych, w tym omówienie, z przykładami, m.in.:
 • rozliczenia wspólników spółki komandytowej będących komandytariuszami (osoba fizyczna/osoba prawna),
 • zwolnienia z CIT/PIT wypłaty na rzecz wspólników (komandytariuszy),
 • rozliczenia wspólników spółki komandytowej będących komplementariuszami,
 • rozliczenia składek ZUS od dochodu/podatku wspólnika spółki komandytowej.
 1. Możliwe kierunki reorganizacyjne spółek komandytowych mające stanowić odpowiedź/reakcję na objęcie ich podatkiem CIT.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 20.05.2021 w godzinach 09:00-12:15 za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

HARMONOGRAM:

08:45 - 09:00 logowanie uczestników
09:00 - 10:30 wykład część I
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 wykład część II

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk


Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Mikołaj Hajduk – – doradca podatkowy, praktyk, wieloletni wykładowca, prelegent SKwP O/Gdańsk, Partner w Kancelarii Hajduk Stankiewicz.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • zaświadczenie o ukończeniu.

ZAPISY:

W zakładce "szkolenia"

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR