Regionalny oddział w Gdańsku

Rozliczanie transakcji łańcuchowych i trójstronnych w podatku VAT

30 marca 2021 r.

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu transakcji łańcuchowych i trójstronnych w podatku VAT z uwzględnieniu wiedzy praktycznej i obecnej linii orzeczniczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

ZAPISY:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

OPŁATA:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

OPŁATA:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

OPŁATA:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

OPŁATA:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

OPŁATA: 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • rodzaje transakcji towarowych w VAT,
 • status podatnika VAT i rejestracja do VAT UE,
 • sposób prezentacji transakcji zagranicznych w nowym JPK_VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT w szczególności transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

 • reguły INCOTERMS 2010,
 • moment dokonania dostawy towarów, a odpowiednie reguły INCOTERMS,
 • analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz z omówieniem ostatnich zmian
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS

3. Określenie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:

 • znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
 • miejsce dostawy towarów transportowych,
 • miejsce dostawy towarów nietransportowych,
 • określenie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT i WDT,
 • miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem,
 • znaczenie warunków dostawy dla miejsca świadczenia.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:

 • podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
 • wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
 • transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
 • obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
 • transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa,
 • rozwiązania quick fixes

5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:

 • podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
 • warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia, a transakcja trójstronna,
 • obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
 • miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
 • podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
 • podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw.

6. Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych oraz sposób jej ujęcia w deklaracjach na potrzeby podatku VAT

 • faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
 • sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą-na co się powoływać?
 • czy faktura może zastępować umowę pisemną,
 • rodzaje faktur VAT wystawionych w przypadku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
 • transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 12.05.2021 r. od godz. 900 do godz. 1400

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy dzień przed szkoleniem.

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 szkolenie
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

- autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
- zaświadczenie o ukończeniu.

Prowadzący:

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych naszych Klientów.

oraz

Wojciech Gandurski - radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.

ZAPISY: 
W zakładce szkolenia.

 

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR