Regionalny oddział w Gdańsku

Legislacja

Tutaj znajdą Państwo najważniejsze ustawy, akty prawne oraz uchwały powiązane z zawodem Biegłego Rewidenta.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska Izba Biegłych Rewidentów


Statut PIBR                        Ujednolicony tekst uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.).

Uchwały KRBR                  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty :

Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego - opracowanie:

Podstawowe informacje o zmianach dotyczących biegłych rewidentów zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji 

 

Stanowiska w sprawie planowanych zmian w Ustawie o biegłych Rewidentach:

Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dn. 9 sierpnia 2023r. w sprawie tajemnicy zawodowej

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

Rady Przedsiębiorczości 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 

Prasa:

Dziennik Gazeta Prawna

Rzeczpospolita 

Onet.pl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do przesyłania informacji oraz propozycji dot. tej strony na adres konsultacje.gdansk@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR