Regionalny oddział w Gdańsku

Wsparcie dla BR - RO PIBR Poznań

20 kwietnia 2020 r.

RO PIBR w Poznianiu opublikował aktualne reakcje (stanowiska) organów regulacyjnych różnych Państw oraz organów samorządowych w kontekście wpływu COVID-19 na kwestie sprawozdawczości finansowej i raporty audytorów.

link do strony PIBR RO Poznań

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR