Regionalny oddział w Gdańsku

COVID 19

Tutaj znajdą Państwo przykładowe dokumenty i formularze, opracowania oraz alerty PIBR związane z panującą pandemią.

 

Alert IAASB - przegląd śródrocznych informacji finansowych

Alert IAASB Badanie szacunków księgowych w obecnym zmieniającym się otoczeniu

Alert IAASB Kontynuacja działalności w obecnie zmieniającym się środowisku

Alert IAASB Obszary wymagające szczególnej uwagi w zmieniającym się środowisku

Alert IAASB Późniejsze zdarzenia w obecnym zmieniającym się środowisku

Alert IAASB Sprawozdawczość biegłego rewidenta w obecnie zmieniającym się otoczeniu

Nowe alerty IAASB dotyczące wpływu pandemii na badanie - PIBR

- Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych opublikowała alerty poświęcone kontynuacji działalności, późniejszym zdarzeniom oraz sprawozdawczości z badania. - 29.05.2020r.

MF o rotacji firmy audytorskiej współpracującej z JZP - PIBR

- Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak uchylenie przepisu art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach wpływa na rotację firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe JZP. - 27.05.2020r.

Komunikat PANA i CEAOB w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19

- Oficjalny komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz stanowisko Komitetu Europejskich Organizacji Nadzoru Audytowego ( KEON ) w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na badania sprawozdań finansowych. - 30.03.2020r.

ZUS DLA BIZNESU - magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 2
- Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać w ZUS
- Jakie zasiłki przysługują z powodu COVID‐19?
- Samoobsługa w PUE ZUS

DROGOWSKAZY DLA BIZNESU W DOBIE PANDEMII - Dzięki uprzejmości Gdańskiego Klubu Biznesu
- Mapa obszarów prawnych i biznesowych

PODSUMOWANIE NAJISTOTNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ - Dzięki uprzejmości Gdańskiego Klubu Biznesu
- Opracowanie z dnia 21.04.2020r.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Podstawowe informacje i zasady finansowania - Dzięki uprzejmości Gdańskiego Klubu Biznesu
- Opracowanie z dnia 09.04.2020r.

Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok - PIBR
- Warszawa, 16 marca 2020 r.

Podsumowanie naijistotniejszych rozwiązań Tarczy Antykryzysowej - Dzięki uprzejmości Gdańskiego Klubu Biznesu
- Gdańsk, dnia 23 czerwca 2020 roku

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR